Προφίλ

Ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης OΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, λειτουργεί με τη νομική μορφή της Ομόρρυθμης Εταιρίας από το 2010 με έδρα τα Τρίκαλα. Από το 2018, λειτουργεί υποκατάστημα στα Χανιά, με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση της Περιφέρειας Κρήτης.

Είναι αναγνωρισμένος Οργανισμός Ελέγχου  και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας από το Υπουργείο Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων, η λειτουργία του οποίου εγκρίθηκε με υπουργική  απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 374/20-02-2012 με Κωδικό Έγκρισης: GR-BIO-14 και έχει το υπ’ Αρ. 736 Πιστοποιητικό Διαπίστευσης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης για την εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 17065:2012.

Το OΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τους Καν. (ΕΚ) 834/2007 & 889/2008, όπως κάθε φορά ισχύουν, σε όλες τις ενδιαφερόμενες μονάδες παραγωγής, παρασκευής και εισαγωγής από τρίτες χώρες ή/ και αποθήκευσης, προϊόντων βιολογικής γεωργίας.

Το OΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, δραστηριοποιείται, με ακεραιότητα και αξιοπιστία, στον τομέα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Η προστασία του καταναλωτή, η βελτίωση ποιότητας των τροφίμων και των αγροτικών προϊόντων, η προώθηση και ανάπτυξη του βιολογικού τρόπου παραγωγής προϊόντων, η μέριμνα για το περιβάλλον, αλλά και η παροχή ενημέρωσης και επιμόρφωσης των επιχειρηματιών για τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται κατά την παραγωγή και επεξεργασία προϊόντων βιολογικής γεωργίας αποτελούν τους πλέον σημαντικούς στόχους του OΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ