Τομείς Βιολογικής Γεωργίας

Bιολογική Aιγοπροβατοτροφία

Εάν επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε με τη βιολογική αιγοπροβατοτροφία υποβάλετε στο ΟΞΥΓΟΝΟ αίτηση (Ε-820) και το ερωτηματολόγιο ζωικής παραγωγής (Ε-822) ακολουθώντας τη διαδικασία ένταξης.

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε συνοπτικά πληροφορίες που αφορούν στη βιολογική αιγοπροβατοτροφία.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ

 

 Βιολογική Βοοτροφία

Εάν επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε με τη βιολογική βοοτροφία υποβάλετε στο ΟΞΥΓΟΝΟ αίτηση (Ε-820) και το ερωτηματολόγιο ζωικής παραγωγής (Ε-822) ακολουθώντας τη διαδικασία ένταξης.

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε συνοπτικά πληροφορίες που αφορούν στη βιολογική βοοτροφία.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΟΟΤΡΟΦΙΑΣ

 

 Βιολογική Μελισσοκομία

Εάν επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε στη βιολογική μελισσοκομία υποβάλετε στο ΟΞΥΓΟΝΟ αίτηση (Ε-820) και το ερωτηματολόγιο μελισσοκομίας (Ε-826) ακολουθώντας τη διαδικασία ένταξης.

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε συνοπτικά πληροφορίες που αφορούν στη βιολογική μελισσοκομία.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

 

Βιολογική Πτηνοτροφία

Εάν επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε με τη βιολογική πτηνοτροφία υποβάλετε στο ΟΞΥΓΟΝΟ αίτηση (Ε-820) και το ερωτηματολόγιο ζωικής παραγωγής (Ε-822) ακολουθώντας τη διαδικασία ένταξης.

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε συνοπτικά πληροφορίες που αφορούν στη βιολογική πτηνοτροφία.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

 

Βιολογική Φυτική Παραγωγή

Εάν επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε με τη βιολογική φυτική παραγωγή υποβάλετε στο ΟΞΥΓΟΝΟ αίτηση (Ε-820) και το ερωτηματολόγιο φυτικής παραγωγής (Ε-821) ακολουθώντας τη διαδικασία ένταξης.

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε συνοπτικά πληροφορίες που αφορούν στη βιολογική μελισσοκομία.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

Βιολογική Χοιροτροφία

Εάν επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε με τη βιολογική χοιροτροφία υποβάλετε στο ΟΞΥΓΟΝΟ αίτηση (Ε-820) και το ερωτηματολόγιο ζωικής παραγωγής (Ε-822) ακολουθώντας τη διαδικασία ένταξης.

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε συνοπτικά πληροφορίες που αφορούν στη βιολογική χοιροτροφία

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΣ

 

Μεταποίηση Βιολογικών Τροφίμων ή Ζωοτροφών

Εάν επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε με τη μεταποίηση βιολογικών τροφίμων ή ζωοτροφών υποβάλετε στο ΟΞΥΓΟΝΟ αίτηση (Ε-820) και το ερωτηματολόγιο μεταποίησης-τυποποίησης-αποθήκευσης-διάθεσης (Ε-823) ακολουθώντας τη διαδικασία ένταξης. Εφόσον η επιχείρηση παράγει προϊόντα χρησιμοποιώντας πάνω από ένα συστατικό, απαιτείται η συμπλήρωση του εντύπου Στοιχεία Μεταποιημένου Τελικού Προϊόντος (Ε-832.1) και η αποστολή του και για κάθε τελικό κωδικό

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε συνοπτικά πληροφορίες που αφορούν στη μεταποίηση βιολογικών τροφίμων ή ζωοτροφών

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ