“ΜΕΤΡΟ 11”: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. ΜΕΧΡΙ 22/06/2018 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Αναρτήθηκε η Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
Οι δικαιούχοι των δράσεων του υπομέτρου 11.1 (νέες εντάξεις), υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με ΟΕ&Π εντός χρονικού διαστήματος δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της απόφασης ένταξης.
Μπορείτε να δείτε στο παρακάτω link την σχετική Απόφαση:

On June 4th, 2018, posted in: Τελευταία Νέα by
Comments are closed.