2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ 30/03/2018

 

Σας ενημερώνουμε ότι τροποποιήθηκε εκ νέου η με αριθμ. 539/27369/20-2-2018 Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΑΔΑ: ΩΨΗ44653ΠΓ-38Ο), με νέα ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την από 30η Μαρτίου 2018 έως και την 20η  Απριλίου 2018 ώρα 23:59:59.

Μπορείτε να δείτε στο παρακάτω link την σχετική τροποποίηση:

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 539/27369/20-02-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020

On March 23rd, 2018, posted in: Τελευταία Νέα by
Comments are closed.