ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 ‘ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ’

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η αριθμ. 1453/59595/31-05-2017 Απόφαση Ένταξης Πράξεων του Μέτρου 11 Βιολογικές καλλιέργειες.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με τον οργανισμό ενός 15 ημερών εργάσιμων, δηλαδή μέχρι 22/06/2017

Πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση

 

Στο παρακάτω link θα βρείτε τη σχετική απόφαση

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9E%CE%A584653%CE%A0%CE%93-90%CE%A5?inline=true

On June 1st, 2017, posted in: Τελευταία Νέα by
Comments are closed.