*ΝΕΑ* ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες » του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020»

  Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε η *ΝΕΑ* ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες » του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020». Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 19 Φεβρουαρίου 2019 (19/02/2019) έως και 21 Μαρτίου 2019 (21/03/2019) ώρα 00:00. Μπορείτε να δείτε τη σχετική πρόσκληση στο παρακάτω […]

read more

On December 31st, 2018, posted in: Τελευταία Νέα by

Ανακοίνωση σχετικά με την ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων για τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης

Στο πλαίσιο των απαιτούμενων διοικητικών / διασταυρωτικών ελέγχων για τον υπολογισμό πληρωμής προκαταβολής μέχρι 30.11.2018 των Μέτρων 10 και 11 του Π.Α.Α 2014-2020 θα χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή προκαταβολής τα δεδομένα της ψηφιακής υπηρεσίας κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων του Υπ. Α.Α.Τ. Ως εκ τούτου ενημερώνονται : οι ενταγμένοι στη […]

read more

On November 8th, 2018, posted in: Τελευταία Νέα by

“ΜΕΤΡΟ 11”: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. ΜΕΧΡΙ 22/06/2018 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Αναρτήθηκε η Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Οι δικαιούχοι των δράσεων του υπομέτρου 11.1 (νέες εντάξεις), υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με ΟΕ&Π εντός χρονικού διαστήματος δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της απόφασης ένταξης. Μπορείτε να δείτε στο παρακάτω link την σχετική Απόφαση: […]

read more

On June 4th, 2018, posted in: Τελευταία Νέα by

“ΜΕΤΡΟ 11”: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΕΧΡΙ 14/05/2018

Σας ενημερώνουμε πως ολοκληρώθηκε η αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης (ένταξη) στο Μέτρο 11 του Π.Α.Α. 2014-2020 “Βιολογικές Καλλιέργειες”, σύμφωνα με την αριθ. 539/27369/20-02-2018 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης καθώς και για κάθε εξατομικευμένη – αναλυτική πληροφορία μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος στην […]

read more

On April 27th, 2018, posted in: Τελευταία Νέα by

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ 30/03/2018

  Σας ενημερώνουμε ότι τροποποιήθηκε εκ νέου η με αριθμ. 539/27369/20-2-2018 Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΑΔΑ: ΩΨΗ44653ΠΓ-38Ο), με νέα ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την από 30η Μαρτίου 2018 έως και την 20η  Απριλίου 2018 ώρα 23:59:59. Μπορείτε να δείτε στο παρακάτω link […]

read more

On March 23rd, 2018, posted in: Τελευταία Νέα by

*ΝΕΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ “ΟΞΥΓΟΝΟ” ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ*

Αγαπητοί συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε ότι τo ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες της περιφέρειας για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών έλεγχου και πιστοποίησης, έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του υποκαταστήματος του στην Κρήτη, με έδρα τα Χανιά. Σκοπός του νέου υποκαταστήματος είναι η εξυπηρέτηση των τοπικών επιχειρήσεων και η συνεισφορά στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας μέσω της άμεσης και […]

read more

On March 20th, 2018, posted in: Τελευταία Νέα by

ΑΠΟ 26/3 ΕΩΣ 16/4 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι τροποποιήθηκε η με αριθμ. 539/27369/20-2-2018 <<Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 (Βιολογικές Καλλιέργειες) του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 .>> Η έναρξη της υποβολής αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης μετατέθηκε και θα πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 26/03/2018 έως και 16/04/2018 ώρα 23:59:59. Μπορείτε να δείτε τη σχετική Τροποποίηση στο παρακάτω link: […]

read more

On March 19th, 2018, posted in: Τελευταία Νέα by

*ΝΕΑ* ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συμμετοχή στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες” του ΠΑΑ 2014-2020

  Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε η *ΝΕΑ* ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες » του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020». Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 19 Φεβρουαρίου 2019 (19/02/2019) έως και 21 Μαρτίου 2019 (21/03/2019) ώρα 00:00. Μπορείτε να δείτε τη σχετική πρόσκληση στο […]

read more

On February 21st, 2018, posted in: Τελευταία Νέα by

3η τροποποίηση της απόφασης «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020»

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε η «Τρίτη (3η) τροποποίηση της αριθ. 2848/145689/28.12.2016 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» (Β’ 4310/30.12.2016). Μπορείτε να δείτε τη σχετική τροποποίηση στο παρακάτω link: Τρίτη (3η) τροποποίηση της αριθ. 2848/145689/28.12.2016 απόφασης του Υπουργού και […]

read more

On February 20th, 2018, posted in: Τελευταία Νέα by

AGROTICA 1-4/2/2018

Το ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, θα συμμετέχει ως εκθέτης στην 27η Διεθνή Έκθεση για την την γεωργία  AGROTICA 2018 η οποία θα πραγματοποιηθεί από τη ΔΕΘ-HELEXPO στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης από τις 1 έως 4 Φεβρουαρίου 2018. θα μας βρείτε: Περίπτερο 2 ΟΡΟΦΟΣ – Stand 10  

read more

On January 24th, 2018, posted in: Τελευταία Νέα by